martes, 18 de mayo de 2010

DEFINICION NAVEGADOR

Un navegador web ou web browser é unha aplicación software que permite ó usuario recuperar e visualizar documentos de hipertexto, comunmente descritos en HTML, desde servidores web de todo o mundo a través de Internet. Esta rede de documentos é denominada World Wide Web, WWW, Grande Arañeira Mundial ou, simplemente, Web. Os navegadores actuais permiten mostrar e/ou executar gráficos, secuencias de vídeo, son, animacións e programas diversos, ademais de texto e as ligazóns (hiperligazóns).

A funcionalidade básica dun navegador web é permitir a visualización de documentos de texto, posiblemente con recursos multimedios incrustados. Os documentos poden estar localizados na computadora onde está o usuario, pero tamén poden estar en calquera outro dispositivo que estea conectado á computadora do usuario ou a través de Internet, e que teña os recursos necesarios para a transmisión de documentos (un programa servidor web, coma Apache). Tales documentos, denominados páxinas web, posúen ligazóns que ligan un anaco de texto ou unha imaxe a outro documento, normalmente relacionado co texto ou a imaxe.

No hay comentarios:

Publicar un comentario